Seltsi eesmärkideks on:

 1. Laste- ja noorsoo kunstilise ja loominguliste omaduste arendamine
 2. Erialaliste kokkutulekute ja konsultatsioonide organiseerimine
 3. Näituste ja konkursside organiseerimine
 4. Arhiivi loomine
 5. Kirjastamine
 6. Klubilise töö organiseerimine
 7. Loengute läbiviimine
 8. Vene rahvakultuuri säilitamine ja populariseerimine

Цели общества:

 1. Развитие художественно-творческих качеств детей и молодежи
 2. Организация профессиональных встреч и консультаций
 3. Организация выставок и конкурсов
 4. Создание архива
 5. Публикация
 6. Организация работы клуба
 7. Проведение лекций
 8. Сохранение и популяризация русской народной культуры.