KÜSK

MTÜ Vene Kultuuriselts «Pärnu Aplaus Plus» osaleb Vabaühenduste 2022. aasta arenguhüppe ettevalmistuse taotlusvoorus ning on saanud KÜSK toetust 3970 EUR ulatuses.

Projekti eesmärk on Vene Kultuuriselts Pärnu Aplaus Plus, mille tegevus on suunatud Pärnu ja selle lähivaldade venekeelsele kogukonnale, arenguhüppe tegevuskava ja arengu programmi väljatöötamine, seltsi tegevuse optimeerimine jätkusuutlikuks arenguks, ettevalmistamine arenguhüppeks ning sõsarorganisatsioonide võrgustiku tugevdamine tänapäevastes tingimustes.


MTÜ Vene Kultuuriselts“Pärnu Aplaus Plus” on tegutsenud Pärnus üle 30 aasta. Meie MTÜ osales Vabaühenduste 2022. aasta arenguhüppe ettevalmistuse taotlusvoorus ning on saanud ka KÜSK’i toetust. Selle projekti raames sai korraldatud mitu huvitavaid üritusi vastavalt kinnitatud plaanile. Need olid erinevad kontserdid ja vabaõhu üritused  nagu Lastekaitse päev, multikultuurne Pärnu jne. Oleme läbi viinud kolm seminari, kus meie selts kaasas oma ala parimaid eksperte nagu Tuuli Stewart ja Juhan Telgmaa. Meil oli tähtis, et meie kaasatud ekspertidel oleks rahvusvaheline koolituskogemus ning meie valik ekspertide suhtes osutus õigeks. Koostöös meie hinnatud ekspertidega hakkasid toimuma väga huvitavad arengud, nii meie seltsis, kui ka meie partnerorganisatsioonidega. Tuuli Stewart teadmised projektide kirjutamisel olid kriitilised ja suuremahulised. Tuuli ja Juhan jagasid oma kogemust väga avatul moel ning selle tulemusena kasvasid ka meie teadmised projektide kirjutamisel. Kindlasti paranes koostöö nii meie enda liikmete vahel, kui hakkas ka välja kujunema sünergia meie partnerorganisatsioonidega, kus just eestvedaja rolli on võtnud enda peale MTÜ Vene Kultuuriselts “Pärnu Aplaus Plus”. See on äärmiselt tähtis meie tulevase tegevuskava välja arendamisel.

Projekti elluviimine oli suur väljakutse kogu  MTÜ Vene Kultuuriselts“Pärnu Aplaus Plus”  meeskonnale, aga ennekõike Tuuli Stewartile, meie poolt kaasatud arengueksperdile, kes kirjutas meie projekti lõppkokkuvõte ja esitas meie poolse aruande KÜSK’i. Tema panust võib lugeda meie edu nurgakiviks, kuna ilma selleta, me ei saaks saavutada varem tõstetatud eesmärke ja ei suudaks oma kavaga minna õiges ajagraafikus. Tuuli tõestas, et mitte miski siin ilmas pole võimatu, tuleb vaid otsast alustada ja aja jooksul loksub kõik juba ise paika. Tuulil oli algusest peale silme ees nägemus, milline peaks üks edukas MTÜ suures plaanis välja nägema hakkama ja aja jooksul sai mõttest reaalsus(!) See on olnud äärmiselt töömahukas protsess, millele Tuuli andis viimase lihvi kõigest veel mõni päev tagasi.

See projekt andis hea hoogu meie edasiseks arenguks, kuna meie alles hakkasime tajuma, kuidas saab paremaks muuta seltsi tegevust hea ja õige plaani rakendamisel.

Meie ees on väga pikk tee, ja samal ajal esimesed väikesed sammud osutasid edukaks. Ja me püüame muuta meie saadud kogemust edulooks ja näidiseks ka meie partnerorganisatsioonidele. Me kindlasti kaasame ka järgmistel kordadel Maison Solutions’i teenuseid, kuna meie kogemus Tuuli ja Juhaniga oli väga positiivne ja edukas. Kui teie MTÜ või äri ettevõte seisab valiku ees arengueksperdi kaasamise osas, siis KINDLASTI võtke ühendust Tuuli Stewart ja Juhan Telgmaaga ettevõtest Maison Solutions. Sellest otsusest sõltub teie MTÜ projekti kirjutamise ja elluviimise edukus!

Lugupidamisega,

Jüri Kirss

18.08.2022.

MTÜ Vene Kultuuriselts «Pärnu Aplaus Plus» tegevuskava 2022-2025: